Daugiau laisvės: statybos užbaigimo įforminimo nauda

Teisės aktai nedraudžia naudoti gyvenamojo namo pagal paskirtį neįforminus jo statybos užbaigimo, tačiau to nedeklaravę, negalėsite įregistruoti pastato registrų centre ir įgyti nuosavybės į susikurtą nekilnojamąjį turtą. Neturėdami nuosavybės teisių, negalėsite ir jo apdrausti ar parduoti.

Neįforminus statybos užbaigimo iškyla dar viena nemaloni problema – statyboms užsitęsus pakankamai ilgai ir laikui bėgant panorėjus pakeisti keletą esminių pastato sprendinių, pavyzdžiui, paaukštinti palėpę ar pakeisti stogo nuolydį, kai statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas yra pasibaigęs, savivaldybė jums neišduos specialiųjų architektūros reikalavimų statinio rekonstrukcijai. Jums teks iš naujo rengti naujo statinio statybos projektą – ir viskas tik todėl, kad registro dokumentuose nėra užfiksuotas 100 proc. baigtumas. Šie faktai byloja, kad užbaigus statybą, delsti nevertėtų, o deklaracija nėra toks jau baisus dalykas. Pasiaiškinkime, kokia yra statybos užbaigimo procedūra, kas ją vykdo, kokie dokumentai reikalingi.

Pasistačius 1–2 butų gyvenamąjį namą statytojui reikia užpildyti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Tai yra statytojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto sprendinius. Jeigu statinio projektas nebuvo rengiamas, deklaracijoje patvirtinama, kad statyba atlikta laikantis teisės aktų reikalavimų. Deklaracija pildoma ne tik vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams, bet ir užbaigus ypatingo ar neypatingo pagalbinio ūkio paskirties pastato statybą ar vykdant šių pastatų rekonstrukciją. Kitais atvejais, deklaracija netvirtinama. Tai reglamentuoja STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 35 punktas. Deklaracijos formą galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) teritorinio skyriaus padalinyje arba šios institucijos internetinėje svetainėje. Užpildytą deklaraciją su prašymu ją užregistruoti ir patvirtinti galima priduoti tiesiogiai tam VTPSI teritoriniam padaliniui, kurio apskrities teritorijoje yra jūsų statinys, arba pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant informacine sistema „Infostatyba“. Statytojo pasirašytą deklaraciją gali priduoti pats statytojas arba jo paprasta rašytine forma įgaliotas asmuo.

Prašymo įregistravimui būtina priduoti visus konkrečiai statybai privalomus dokumentus, kurie yra išvardinti deklaracijos formos pabaigoje. Kartu su deklaracija nepamirškite pridėti statybą leidžiančio dokumento kopijos, skaitmeninės statinio projekto kopijos, sudarytos pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus, statinio kadastro duomenų bylos kopijos, žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijų, rašytinių pritarimų kopijų, kitų žemės sklypų savininkų rašytinių sutikimų kopijų, statytojo įgaliojimo pateikti prašymą kopijos. Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos pateikiamos tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis. Jeigu pateiktoje skaitmeninėje statinio projekto versijoje nėra žymos „Taip pastatyta“ arba ji nėra patvirtinta elektroniniais parašais, papildomai VTPSI pateikiama statytojo pažyma apie statinio atitiktį projektui. Ši galimybė leidžia statytojui surašyti deklaraciją, kai statant pastatą nebuvo vykdoma jo techninė priežiūra ir nebuvo paskirtas statybos vadovas. Pažymos apie statinio atitiktį projektui formą galima nesunkiai rasti toje pačioje VTPSI internetinėje svetainėje. Nusitiesę požeminius inžinerinius tinklus, statytojai dažnai pamiršta užsisakyti jų kontrolines geodezines nuotraukas, kurias rengia atitinkamą kvalifikaciją turinys matininkai. Šių dokumentų kopijas taip pat reikia pridėti prie pateikiamos deklaracijos dėl statybos užbaigimo. Dar vienas svarbus dokumentas – pastato energinio naudingumo sertifikatas, kuris nuo 2006 metų yra privalomas naujai statomiems pastatams. Statybos įstatymo 431 straipsnio 3 dalyje patikslinama, kada reikalingas energinio naudingumo sertifikatas, o to paties straipsnio 2 dalyje – kuriems pastatams šio sertifikato nereikia. Šios procedūros metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė, kuri išreiškiama devynių klasių sistema – nuo A++ iki G. Šiuo metu minimalūs energinio naudingumo reikalavimai naujai statomiems pastatams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas išduotas po 2014 m. sausio 1 d., yra B klasė. Garso klasifikavimo protokolu papildomai pasirūpinti teks statantiems dvibutį gyvenamąjį namą. Pažymėtina, kad energetikos inspekcijos pažyma apie energetikos (elektros, šilumos, dujų) įrenginių techninės būklės patikrinimą nuo 2014 m. gruodžio 31 d. nebeprivaloma, tačiau nepamirškite, kad norint sudaryti sutartį su elektros tiekėjais, jums prireiks varžų matavimo protokolo, kuris įvertins vidaus elektros tinklo patikimumą.

Pateikus visus šiuos dokumentus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI), jos padalinio įgaliotas pareigūnas patikrina žemės sklypo nuosavybės dokumentus: ar yra statybą leidžiantis dokumentas, kurio, beje, galiojimas gali būti ir pasibaigęs, ar teisingai užpildytas prašymas, ar nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai ir, galiausiai, ar su prašymu priduoti visi privalomi pateikti dokumentai. Nustačius trūkumų, pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu informuoja prašymo pateikėją, o jeigu visi reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip kitą darbo dieną deklaracija užregistruojama. Prieš ją patvirtinant VTPSI darbuotojas dar papildomai patikrina, ar statinio projekto sprendiniai atitinka faktinius ir ar nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype ir atstumų nuo statinių iki sklypo ribų. Jeigu nustatomas bent vienas minėtas neatitikimas arba jei deklaracijoje nurodytam statiniui yra surašytas savavališkos statybos aktas, prašymo pateikėjas per 10 darbo dienų informuojamas raštu apie deklaracijos nepatvirtinimą, grąžinant jam pateiktus dokumentus. Priešingu atveju, nenustačius jokių neatitikimų, padalinio vadovas ar kitas įgaliotas pareigūnas, deklaraciją patvirtina.

Po visų šių procedūrų statytojui belieka patvirtintą deklaraciją kartu su statinio kadastro duomenų byla pristatyti Registrų centrui. Pastarajame galiausiai įregistruojama asmens nuosavybės teisė į užbaigtą statyti statinį, kuriuo dabar galima visapusiškai disponuoti – apdrausti, parduoti, rekonstruoti ir pan.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis