Svarbu žinoti: prievolė registruoti statinius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) įvairiais būdais (per radiją, spaudą, VTPSI ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse, specialiais pranešimais savivaldybėms, prašant informuoti gyventojus) dar prieš įsigaliojant Statybos įstatymo nuostatoms dėl privalomos statinių teisinės registracijos daug kartų teikė informaciją ir paaiškinimus apie šią prievolę. Tačiau gyventojams vis dar kyla klausimų tiek dėl šio reikalavimo vykdymo tvarkos, tiek ir dėl jo įvykdymo kontrolės. Taigi, norime dar kartą priminti, kada ir kokius statinius privalu teisiškai įregistruoti ir kokios šios prievolės nevykdymo pasekmės.

Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą arba surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą), statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo akto gavimo dienos, deklaracijos patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama). Kaip turi būti atliekamos statybos užbaigimo procedūros, nustato statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo dienos. Statytojas taip pat privalo tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR. Nebaigtas statyti statinys registruojamas VTPSI išduodamos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Pažyma išduodama statytojui per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai VTPSI teritoriniam skyriui pateikus prašymą, SLD su statinio projektu (kai SLD išduotas ne per IS „Infostatyba“) ir statinio kadastro duomenų bylą.

Norint įregistruoti tiek baigtą, tiek ir nebaigtą statyti statinį kartu su prašymu ir statybos užbaigimo dokumentu ar VTPSI išduota pažyma (kai statinio statyba nebaigta), Registrų centrui turi būti pateikta statinio kadastro duomenų byla. Kadastrinius matavimus atlieka šiai veiklai atestuoti specialistai, kurių sąrašą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt skyriaus „Geodezija ir kartografija“ srityje „Matininko kvalifikacijos pažymėjimai“.

Shutterstock nuotr.

Kaip gyventojai laikosi reikalavimo dėl privalomos statinių registracijos, pavesta kontroliuoti VTPSI. Tai statybos valstybinės priežiūros pareigūnai atliks planinių reidų, kitų statybos teisėtumo patikrinimų metu. Bauda pažeidus statinio ir daiktinių teisių į jį registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo NTR tvarką – tikrai nemaža (fiziniam asmeniui nuo 145 iki 290 eurų, juridiniam – nuo 290 iki 580 eurų). Be to, tai nėra vienkartinė bauda. Ją paskyrus pirmą kartą, suteikiama galimybė statytojams įsiregistruoti statinius, o to nepadarius, baudžiama pakartotinai. Tačiau VTPSI tikslas – ne bausti, bet siekti, kad įstatymų būtų paisoma. Todėl raginame kuo skubiau atlikti būtinus veiksmus ir statinius įregistruoti.

Kilus klausimų, konsultacijos galima kreiptis į VTPSI specialistus bendruoju konsultacijų telefonu (8 5) 207 3333 arba interneto svetainės www.vtpsi.lt skyriuje „Konsultacijos“ pateikus elektroninį paklausimą.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis