Naminių kibinų receptas

Kibi­nai yra mano mėgia­miau­sias patie­ka­las, kai rei­kia gaminti dau­giau nei 4 žmo­nėms. Labai lengva, grei­ta ir svar­biau­sia skanu. Žinoma, darant dide­liam kie­kiui žmo­nių susi­duri su prob­lema, kad būna daug mėsos, daug teš­los, kuriai išmin­kyti rei­kia vyriškų rankų. Bet, matyt, teš­los min­ky­mas pas mane yra pavel­dė­tas iš sene­lio. Aš visada kibi­nus darau su kiau­liena, nes aviena man nepa­tinka. Bet galima būtų daryti su bet kuo, pra­de­dant viš­tiena, bai­giant dar­žo­vė­mis. Beje, nau­doju ne faršą, o kapotą mėsą, nes taip skaniau.

35 kibi­nams pada­ryti reikės:

1 kg spran­di­nės rie­bes­nės (jei nela­bai riebi, tada rei­kia dėti šoni­nės arba lašinių);

~1 kg miltų;

4 svo­gū­nai;

4 kiau­ši­niai (nuo­trau­kose 5, nes buvo labai maži);

450 g margarino;

200 g grietinės;

mai­rūno, drus­kos, pipirų.

Pir­miau­sia ruo­šiame tešlą. Kiau­ši­nius išku­liame į dubenį, tik atski­rai puo­de­lyje pasi­lie­kame vieną trynį. Įde­dame šaukš­telį drus­kos, beveik visą grie­tinę (pasi­lie­kam vieną didelį šaukštą mėsai) ir išplakame.


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


Tada sude­dame supjaus­tytą kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros mar­ga­riną ir mil­tus. Viską gerai išmin­kome. Tešla turi būti minkšta, netru­panti, nelim­panti. Tešlą rei­kia dėti į šal­dy­tuvą ir atšal­dyti. Galima ir per naktį.

Tuo tarpu susmul­ki­name mėsą, svo­gū­nus, viską gerai sumai­šome, nepa­mirš­tam sudėti liku­sią grie­tinę, prie­sko­nius, druską, pipi­rus. Ir vėl viską gerai išmaišome.


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


Imame gaba­lėlį teš­los, kočio­jame blyną, dedame mėsą, užspau­džiame.. ir taip, kol baig­sis tešla arba mėsa. Kiek esu daręs kibi­nus, visada pas mane nelieka nieko, t.y. nei mėsos nei tešlos.


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


Aišku, kai kurie kibi­nai gau­nasi pri­grūsti mėsos, o kiti dideli, bet su nedaug įdaro. Kibi­nus apte­pame paliktu išplaktu try­niu. Kepame 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­roje maž­daug 30 minučių.


kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt


Ska­naus!


Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis