Patiekalas, kuris visuomet pavyks – antrekotas

Ruošiant šį patiekalą užtruksite tik 30 minučių. Tad pirmyn!

Pir­miau­sia, žinoma, rei­kia pra­dėti nuo to, kas tai yra ant­re­ko­tas. Ant­re­ko­tas — tai mėsos šmo­tas iš jaučio/karvės nuga­ros, daž­niau­siai su kaulu, bet jei ji išpjauni — be kaulo. Jei rasti gerą, jauno gyvu­lio, tai bus pakan­ka­mai minkš­tas ir sul­tin­gas. Labai tinka keps­niams tiek ant gro­te­lių, tiek kep­tu­vėje. Žinoma, rasti gerą, sunku, bet įma­noma. Ren­kan­tis jau­tieną labiau­siai rei­kia atkreipti dėmesį į rie­ba­lus. Jei rie­ba­lai stam­būs, gel­toni — gyvu­lys yra senas, jei balti — jau­nas.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Reikės:
2 ant­re­ko­tai;
1 svo­gū­nas;
100 ml rau­dono vyno;
100 ml sultinio;
50 gr. sviesto;
drus­kos, pipirų.

Nuo mėsos reikia nupjauti plė­ves, rie­ba­lus. Galima išpjauti kaulą (aš vie­name keps­nyje išpjo­viau, kitame pali­kau). Pad­ru­ski­nam, papi­ri­nam ir kepame labai labai gerai įkai­tin­toje keptuvėje.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Kepame iš abiejų pusių po 3–4 minu­tes. Aš mėsą ver­čiu ant kitos pusės po minu­tės nuo to, kai vir­šuje pasi­rodo rau­do­nos sul­tys. Gerai pake­pame svo­gūną. Ten pat pilame vyną, ir lei­džiame jam beveik visam nuga­ruoti. Iškeptą mėsą pri­den­giame ir ilsiname.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Tuo tarpu kep­tu­vėje, kurioje kepėme mėsą, pakai­ti­name sul­tinį (jei nėra degė­sių, kitu atveju sul­tinį pilame į kep­tuvę kur kepa svo­gū­nai). Pag­ranmdome prie­ke­pus ir viską supi­lame į kep­tuvę, kur yra svo­gū­nai. Pakai­ti­nam, kol nuga­ruos maž­daug pusė sul­ti­nio. Ugnį išjun­giame ir į padažą dedame šaltą sviestą. Mai­šy­dami jį ištirp­dome, kol pada­žas sutirš­tės. Val­gome su bul­vių koše.

kasuvalgyti.lt

Skanaus!

Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis