Skaitytojas klausia: ar galima nupjauti kieme/sode trukdantį medį

Skaitytojai iškėlė du klausimus. Aneta klausia, ar kaimynė iš pykčio savo iniciatyva galėjo iškirsti 5 metų kaštoną. Tai motyvuojama tuo, kad jis turėjo žalingą poveikį, temdė langus. O Mariui, iškilo tokia dilema: „Sklype nesilankiau jau porą metų, per tą laiką jame išaugo keli didžiuliai medžiai. Ar galima juos be leidimo nušienauti?“

Atsako Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Ulkienė:

Tiesiogiai atsakyti į kiekvieną Jūsų skaitytojų klausimą yra neįmanoma, nes priklauso, kur tie medžiai auga, kokia jų būklė ir t. t.

Visais atvejais reikėtų kreiptis į savivaldybę, nes pagal Želdynų įstatymą želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus, išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui (taip pat ir privačioje žemėje augantiems saugotiniems medžiams), persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams, organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą ir kita.

Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu patvirtintame Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarko apraše yra toks punktas:
„4. Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai:
4.14 auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;“ Medį galime ne tik nupjauti, bet ir formuoti genint – praretinti ar pakelti lają, kad būtų šviesiau.

Apšvietimo normos reglamentuoja aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu patvirtintas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“:
„213. Kiekviename 1–3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Urbanizuotose teritorijose, atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti sumažintas iki 2 valandų.“
Pagal Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu, fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis į savivaldybę prašydami atlikti želdinių būklės ekspertizę, kurią vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, pasitelkusi atitinkamos srities specialistą(-us). Vienas iš Apraše nurodytų punktų:
„9. Esamas žalingas želdinių poveikis ir/ar galintis atsirasti žalingas poveikis laike:
9.4. medžiai, užtemdantys gyvenamųjų ar kitų pastatų langus, vaikų žaidimų aikšteles (gyvenamosiose ar kitose patalpose, vaikų žaidimų aikštelėse instaliacija neatitinka teisės aktais reglamentuojamų reikalavimų)“.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis