Klausia skaitytojas: ką daryti, jei kaimynui trukdo medis?

Sulaukėme skaitytojo Sigito klausimo: "Prieš 13 metų nusipirkau namą ir įsikėliau į jį gyventi. Nuo to laiko kaimynas neduoda ramybes. Reikalas tas, kad kieme auga gražus ir didelis beržas, kurio aš nenoriu pjauti. Kaimynui nei medis, nei jo šakos netrukdo vesti ūkį savo kieme.Norėčiau paklausti ar kas nors (teismas,seniūnas) gali priversti mane pjauti šį gražų beržą. Beržas yra saugomas(tai pažymėta kadastrų registro išraše)"

Konsultuoja Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė Kristina Ulkienė.

Želdynų įstatyme reglamentuojamos želdinių savininkų ar valdytojų pareigos: išsaugoti želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti veisti naujus želdinius.

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" 9 priedo „NAMŲ SKLYPŲ UŽSTATYMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI“ nuostatomis medžiai gali augti:
„5. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
5.1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
5.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
5.3. kitų medžių – 3 m.
6. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.“

Jeigu šį atvejį aiškinsime kaip civilinius santykius tarp kaimynų, tai reikia vadovautis Civilinio kodekso nuostatomis:

„4.42 straipsnis. Teisė į kaimyninio sklypo medžių, krūmų ir kitų augalų dalis bei jų vaisius

1. Žemės sklypo savininkas turi teisę nupjauti ir pasilikti sau kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknis ir šakas, esančias jo žemės sklype, prieš tai įspėjęs kaimyninio žemės sklypo savininką ir nustatęs terminą jas pašalinti, bet per nustatytą terminą nesulaukęs jų pašalinimo.

2. Tokia teisė nesuteikiama žemės sklypo savininkui, jeigu kaimyniniame sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknys ir šakos, esančios jo žemės sklype, netrukdo naudoti žemės sklypą.

3. Visais atvejais žemės sklypo savininkas įgyja nuosavybės teisę į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų šakų, esančių jo žemės sklype, ir į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių kitų augalų stiebų, šakų ir šaknų, esančių jo žemės sklype.“

Jeigu medis yra saugotinas (jūs rašote, jog įrašytas į nuosavybės dokumetą), tai jo be leidimo ir negalima nupjauti. Norint jį nupjauti reikėtų kreiptis leidimo į savivaldybę .

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis