Kapitalinis buto remontas: svarbiausi žingsniai ir įstatymai

Tikriausiai nerasime tokio, kuriam nors kartą gyvenime neteko susidurti su kapitaliniu buto ar namo remontu. Dažnai tenka girdėti, kad darantiems buto renovaciją ar rekonstrukciją buto remontas tampa žodžio „katastrofa“ sinonimu ar dar blogiau. Šią vadinamąją „katastrofą“ padeda išgyventi ir palengvinti nuoseklumas ir pasiruošimas numatomam buto remontui.

Specialistai, kurie atlieka buto apdailą, renovacijas ir kapitalinius remontus pataria, kad šis planas susidarytų iš šių dalių:

Interjero planas: šią dalį palengvinti dažniausiai padeda specialistai, kurie ne vienerius metus dirba interjero dizaino srityje ir sugeba lengvai prisitaikyti prie klientų poreikių ir sukurti jaukią namų aplinką.

Remonto sąskaitos sudarymas: visuomet turėtų būti antroji plano dalis. Reikia atsiminti, kad siekiant atlikti buto rekonstrukciją ar net kapitalinį remontą turėsite patirti daug planuotų ir neplanuotų išlaidų, kurios dažniausiai skaudžiai atsiliepia šeimos biudžetui. Neplanuotos išlaidos (kaip ir sako jų pavadinimas) yra sunkiai apskaičiuojamos, todėl specialistai siūlo papildomai turėti bent dešimtąją dalį numatyto buto remonto biudžeto, nes niekuomet nežinoma, kokios problemos atsivers nulupus senąją buto apdailą ir pradėjus buto rekonstrukciją.

Sekantis žingsnis, kuris turi būti žengtas: teisingas darbininkų, kurie atliks buto remontą pasirinkimas. Savaime aišku, kad atlikti remontą savo jėgomis yra daug pigiau, tačiau reikia įvertinti, kad neturint specifinių žinių atlikti buto renovaciją ar kapitalinį remontą yra neįmanomas ir sėkme nesibaigsiantis darbas, kurį geriausia patikėti specialistams. Statybai dar geriau rinktis įmones, kurios ne tik pateiks tikslias sąmatas, kuriose bus įtraukiamos ir nenumatytos išlaidos, bet ir pasirašoma darbų atlikimo sutartis, bei suteikiamos garantijos atliktiems buto remonto darbams.

Senų buto apdailos dalių demontažas ir grindų lyginimas: bus kitas buto remonto plano etapas. Vykstant šiam buto renovacijos etapui galima pagalvoti apie šildomas grindis, papildomas garso ar šilumos izoliacijas, nes pabaigus šį etapą bus sudėtinga ką nors pakeisti, norint atlikti šiuos darbus.

Kitas etapas būtų skirtas elektros laidų, langų ir lauko bei vidaus durų keitimas. Šis etapas nėra labai atskirtas nuo prieš tai sekusio, nes šiuos darbus galima atlikti lygiagrečiai darant grindų lyginimą ir demontažą – kai viename kambaryje išmontuojamos durys, langai ir paklojamos naujos grindys ir darbininkams persikėlus į sekančią patalpą – čia galima pradėti montuoti naujus langus, naujas vidaus duris ir išvedžioti naują elektros instaliaciją.

Priešpaskutinis etapas yra sienų ir lubų lyginimas, paruošimas ir dažymas, o taip pat šviestuvų ir santechnikos įrengimas. Šiame etape labai svarbu, kad jau iš anksto būtų nuspręsta, kokios medžiagos bus naudojamos sienos ir lubos dekoruoti, o taip pat ir kitos apdailos priemonės. Nepasirūpinus tuo iš anksto bus pralaimima laiko atžvilgiu, nes rinkimas ir derinimas medžiagų užtruks ir bus varginantis darbas.

Galutinis etapas – naujai remontuoto buto valymas. Nėra paslaptis, kad buto rekonstrukcija palieka krūvas dulkių ir nešvarumų, kurių išvalymą geriausia patikėti profesionalų komandai, kuri atliks šį neypatingai malonų darbą ir jūs pagaliau įžengsite į naujai rekonstruotą butą, kuriame nebus nė dulkelės ir jūs galėsite džiaugtis atliktu darbu.

Kviečiame nepamiršti, jog vadinamajam kapitaliniam remontui, kuomet norima griauti kai kurias sienas ir daryti naujas būsto pertvaras – reikalingas leidimas kapitaliniam remontui bute vykdyti.

Plačiau apie įstatymą:

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2004, Nr. 98-3658) (toliau – Aprašas) IV skyriaus 19 punktu „Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant angas bei skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose.“ Ši nuostata reikalinga statinio naudojimo metu, kad nebūtų pažeisti statinio esminiai reikalavimai (tarp jų statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas). Tačiau, parengus kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektą, kuriame yra numatytos atitinkamos kompensacinės priemonės (ardomų laikančiųjų konstrukcijų sustiprinimas, naujų laikančiųjų konstrukcijų įrengimas ir pan.) ir gavus statybą leidžiantį dokumentą, nedraudžiama pašalinti dalį laikančių sienų ar jose iškirsti atitinkamo dydžio angas. Tik tokiu atveju reikalingi atitinkami daugiabučio namo savininkų bendrijos sprendimai ir bendraturčių sutikimai, kurie yra gaunami vadovaujantis Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262) 4.85 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytais būdais.

Jeigu vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 dalimi butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai buvo priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites viešai paskelbus jo darbotvarkę, protokolą pagal „Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų įstatymo“ (Žin., 1995, Nr. 20-449) ( toliau – DNSB Įstatymas) 21 straipsnio 7 dalį, pasirašyti turėjo išrinktasis susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius. Susirinkimo pirmininku galėjo būti ir ne bendrijos pirmininkas.

Jeigu butų savininkų apklausa vyko pagal DNSB Įstatymo 21 straipsnio 8 dalį bei Civilinio kodekso 4.85 straipsnio į dalį, t. y., vadovaujantis „Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas“ (Žin., , 2011, Nr. 37-1774) nustatyta tvarka, protokolą pasirašyti turėjo išrinktas balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir nariai. Šios komisijos pirmininku galėjo būti išrinktas ir ne bendrijos pirmininkas.

Bet kuriuo bendraturčių apklausos atveju, jeigu Jūs įrodėte, kad bus išlaikyti esminiai statinio reikalavimai ir nebus pažeisti bendraturčių interesai bei surinkote reikalingo bendraturčių kiekio sutikimus, tačiau protokolą turintis pasirašyti bendrijos pirmininkas jo nepasirašo, vadovaujantis „DNSB Įstatymo 35 straipsniu ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių, juridinių asmenų, valstybės ar savivaldybės institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Be atsakingo asmens parašo protokolas neturi teisinės galios ir dėl to statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas.

Šaltinis: Statyba24.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis