Pirštelius apsilaižysite: aštrūs amerikietiški vištienos sparneliai

Rodos, yra patiekalų, kurių galite paskanauti tik keliose šalyse ar užkandinėse. Visgi pasigaminti amerikietiškų vištienos sparnelių galite ir savo namuose. Ir, tiesą sakant, gan lengvai.

Reikės:
0,5 kg viš­tie­nos sparnelių;
5–6 v.š. miltų (pilni šaukš­tai su kaupu);
~1/4 a.š. maltų kajeno pipirų (labai aštrūs);
~0,5 a.š. maltų čili pipirų (jei norite aštrumo);
3–6 a.š. sal­džio­sios papri­kos miltelių;
3 a.š. mairūno;
3 a.š. raudonėlio;
lauro lapų;
drus­kos, pipirų;
alie­jaus kepimui.

Nuplau­kite viš­tie­nos spar­ne­lius, ir juos supjaus­ty­kite į tris dalis. Mažiau­siųjų dalių nenau­do­sime, iš jų galite išsi­virti puikų sul­tinį. Paim­kite dubenį, sudė­kite supjaus­ty­tus spar­ne­lius ir užpil­kite šaltu vandeniu.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Ten dar įdė­kite porą gerų žiups­nių drus­kos, juo­dųjų pipirų, lauro lapų, porą šaukš­te­lių sal­džio­sios papri­kos mil­te­lių. Viską palai­kome šal­dy­tuve bent 3–4 valan­das, o dar geriau per naktį. Taip van­deny pama­ri­nuoti spar­ne­liai bus ne tik sul­tin­gesni, bet ir ska­nesni, nes druska spės įsi­gerti į mėsą, o ne bus tik ant apvalkalo.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Kai spar­niu­kai pasi­ma­ri­nuos, paim­kite mil­tus. Į juos suber­kite visus prie­sko­nius ir dar gerą žiupsnį drus­kos, gerai išmai­šy­kite. Iš mari­nato išim­kite lauro lapus (juos išme­s­kite) ir mėsą, mari­nato neiš­pil­kite. Kiek­vieną spar­niuko dalį gerai apva­lio­kite miltų ir prie­sko­nių miši­nyje, tada trum­pam panar­din­kite į mari­natą ir vėl gerai apvo­lio­kite miltų miši­nyje. Taip paruoštą spar­niuko dalį dėkite į lėkštę. Tą patį pada­ryti su visom liku­siom dalimis.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Kep­kite įkai­tin­tame alie­juje apie 7–9 minu­tes (iške­pus pir­mąją par­tiją patik­rin­kite, ar mėsa iške­pus, pagal tai pasi­re­gu­liuo­kite kepimo laiką). Spar­niu­kai tiks pui­kiai tiks tiek vieni, tiek su kep­to­mis bul­vy­tė­mis. Ska­naus!

kasuvalgyti.lt

Šaltinis: Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis