Pati skaniausia: silkė su morkomis

Ar žinote, kaip šis patie­ka­las vadin­tųsi Klai­pė­doj ir kaip aš jį vadinu? Silkė su mor­kais. Kai darbe taip užsi­sa­ki­nėju silkę visi iš manęs juo­kiasi. Klai­pė­die­čio meniu sil­kės nebūti negali. Skanu, grei­tai paga­mi­nama ir sveika (silkė yra riebi žuvis, todėl joje yra daug neso­čiųjų rie­balų). Svarbu išsi­rinkti gerą silkę. Pir­miau­sia, tai rei­kia rink­tis sūdytą silkę, o ne mari­nuotą alie­juje. Aišku vengti viso­kių dūmų sko­nio ar kito­kių sko­nių. Aš nie­kad neperku jau paruoš­tos ir išda­ri­nė­tos sil­kės filė, o daž­niau­siai perku neiš­da­ri­nė­tas sil­kes su galva. Tokia silkė bus ska­niau­sia!

Sil­kes išva­lyti nėra sunku — nupjau­nam galvą, išimam vidu­rius, per­pjau­nam palei stu­bur­kaulį, jį išimam, ištrau­kiam liku­sias aša­kas ir nulu­pam filė nuo odos. Paste­bė­kite kaip ski­riasi filė iš maniš­kės sil­kės ir jau par­duo­tu­vėje paruoštų sil­kės filė. Ir, beje, filė gaba­liu­kai bus daug didesni ir riebesni.

Reikės:
dvi sil­kės;
4 dideli svogūnai;
1 kg morkų;
5 v.š. natū­ra­laus pomi­dorų padažo.

Nepa­mirš­kit, jei silkė sūdyta, drus­kos nereikia.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Taigi, pasi­ruo­šiam silkę, filė supjaus­tome kąs­nio dydžio gaba­liu­kais. Nusilu­pam svo­gū­nus, nusku­tame mor­kas. Dabar jums labai pra­verstų vir­tu­vi­nis kom­bai­nas, bet jei jo netu­rite — nenu­si­min­kite — viską pasi­da­ry­sit ran­ko­mis. Smul­kiai supjaustom/sukapojam svogūną.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Dedame į kep­tuvę ir kepame, kol pasi­da­rys per­ma­tomi ir auk­si­niai (jokiu būdu nesu­ke­pi­nam). Sutar­kuo­jame mor­kas ir dedame ant pake­pu­sių svo­gūnų. Alie­jaus gali rei­kėti įpilti papil­do­mai, todėl nepa­gai­lė­kite. Viską kepame/troškiname ant vidu­ti­nės ugnies maž­daug 20 min.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Mor­kos turi sukri­sti, suminkš­tėti, bet jokiu būdu nesu­kepti. Beliko uždėti pomi­dorų padažą ir išmai­šyti. Palau­kiame, kol atvės ir sude­dame silkę, viską išmaišome.

kasuvalgyti.lt

Ska­niau­sia val­gyt, kai vis­kas pastovi per naktį — dalis sil­kės sūrimo patenka į mor­kas, todėl būna labai skanu. Beje, taip paruoš­tos mor­kos su svo­gū­nais man ska­nios ir be silkės.

Ska­naus!

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis