Receptas: antros dienos mėsainiai

Šis recep­tas labai papras­tas, bet nema­žiau gar­dus. Labai daž­nai troš­ki­nant mėsą visko suval­gyti tą pačią dieną nepa­vyksta, todėl kiek­vieną tokį kartą pri­si­min­kit, kad kitą dieną galima ne tik pasi­šil­dyti tą patį patie­kalą, bet, ilgai netrunk­kant, pasi­da­ryti visiš­kai kitokį patie­kalą, panau­do­jus tai, kas buvo daryta vakar.

Man labiau­siai patinka tokie — ant­ros dienos mėsai­niai, nes mėsa minkšta, gerai ištroš­kinta, būna liku­sio padažo, dėl to mėsai­nis būna labai sod­rus ir aro­ma­tin­gas. Jei padažo neliko — ne bėda, prie jau­tie­nos labai tiks rau­donų slyvų uogienė arba dže­mas su keletu pipirų. Nerei­kia jokių kečupų. Taip pat man prie šio patiekalo labai dera svo­gū­nas ir graž­gars­tės.

Reikės:
2 ban­de­lės;
troš­kin­tos vaka­rykš­tės mėsos su padažu arba be jo;
rau­do­nas svogūnas;
rau­do­nųjų slyvų uogienės;
2 sūrio riekelių;
sau­jos gražgarsčių;
bar­be­kiu padažo (jei tik norite ar turite);
aly­vuo­gių aliejaus.

Per­pjau­kite per pusę ban­de­les, abi puses paš­laks­ty­kite alie­jumi. Įdė­kite apskrusti į keptuvę.

Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt
Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt

Kol ban­de­lės skrus, suformuokite mėsą, supjaus­ty­kite svogūną.

Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt
Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt
Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt

Ant apskru­du­sios ban­de­lės užte­p­kite padažo arba slyvų uogie­nės (o geriau­siai tiks ir tas, ir tas), uždė­kite svo­gūną, mėsą (galite trum­pai apkepti kep­tu­vėje, kad nebūtų šalta), sūrį ir ban­de­lės viršų.

Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt
Mėsainis
Mėsainis
kasuvalgyti.lt

Ska­naus!

„iOS“ versija; „Android“ versija Be to, galite sekti visas mūsų naujienas socialiniame tinkle Facebook!

Parašyk Redakcijai