Traškūs bulviniai blynai

Labai mėgstu lie­tu­viš­kus tra­di­ci­nius patie­ka­lus. Nors bulvė į Lie­tuvą atke­liavo paly­gi­nus nese­nai — XVIII amžiuj, o Vakarų Euro­poj bulvė buvo jau žinoma dau­giau nei 100 metų, bet atrodo, kad lie­tu­vių vir­tu­vėje pri­gijo labiau­siai.

Man atrodo, kad kitų šalių vir­tu­vės tokios įvai­ro­vės su bul­vėm neturi. Ir cepe­li­nai, ir plokš­tai­nis, ir vėda­rai, bly­nai, kle­c­kai, košės ir t.t.

O šis blynų recep­tas labai vyriš­kas, nes rei­kia ne tik susi­tar­kuoti bul­ves, bet dar rei­kės jas ir išspausti, kad liktų kuo mažiau van­dens. Bly­nai bus ska­nūs ir traš­kūs, dar ska­niau su grie­tine ir kefyru.

0,5 kg bulvių;
drus­kos, pipirų.
Bul­ves nuskusti ir sutar­kuoti buro­kine tarka. Tada paimti rankšluostį ir gerai išpausti bul­ves. Išspau­das pad­ru­skinti ir papirinti.

Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų. Į kep­tuvę su alie­jum dėti bul­ves, sufor­muoti blyną. Svarbu, kad butu visur vie­nodo sto­rio, ne per storas.

Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.
Su men­tele paspausti, kad tar­kiai suliptų. Kai vieną pusė gra­žiai paru­duoja, atsar­giai apversti ir baigti.

kasuvalgyti.lt

Pavyko 4 dideli bly­nai. Por­cija dviem.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis