Receptas savaitgaliui: perlinių kruopų košė su mirkalu

Šis receptas idealiai tiks šeimyniškiems savaitgalio pusryčiams.

Ar jau turite ManoNamai.lt programėlę savo išmaniajame telefone? Parsisiųskite ją ir pirmieji skaitykite portalo naujienas: „iOS“ versija; „Android“ versija Be to, galite sekti visas mūsų naujienas socialiniame tinkle Facebook!

Taigi, žemiau pateik­tas recepto varian­tas, kai kruo­pas rei­kia lai­kyti pamerk­tas per naktį. Bet gali atsikti, taip, kad košės užsi­ma­ny­tute tą pačią dieną ir laukti per naktį neno­rė­tute. Tada darote taip: praska­lau­jate kruo­pas šaltu van­de­niu, užpi­late jas van­de­niu (pil­kite, kad van­duo jas apsemtų dau­giau nei dvi­gu­bai) ir palai­ky­kite 10–20 min. Tada kruo­pas dedate į puodą kuriame vir­site košę, įpi­late van­dens, kad kruo­pas apsmetų bper gerus 4–5 pirš­tus, užvi­rante van­denį, paver­date 15 min, ugnį išjun­giate, puodą užden­giate ir palai­kote 1–2 valan­das. Ir nuo čia jau vado­vau­ki­tės receptu pateiktu žemiau. Jei trūksta van­dens įpi­late, kad apsemtų per 2–3 pirš­tus ir ver­date toliau. Užtruk­site 1 valandą.

Taigi, per­li­nių kruopų košė — labai svei­kas patie­ka­las.

3–4 por­ci­jos.
Košei:

0,5 kg per­li­nių kruopų;
3 bul­vės;
stik­linė pieno;
drus­kos.

Mir­ka­lui:

300 gr. šoninės/lašinukų;
1 svo­gū­no;
2 v.š. miltų;
0,5 l pieno;
drus­kos, pipirų.

Kadangi kruo­pos yra kie­tos, tai jas būtina per naktį pamir­kyti šal­tame van­de­nyje, arba reiks ilgiau virti. Taigi užpi­lame kruo­pas van­de­niu ir palie­kame per naktį. Po nakties nupi­lame van­denį, praska­lau­jame kruo­pas, pilame į puodą.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Ant vir­šaus užpi­lame van­dens taip, kad virš kruopų būtų per 3–4 cm, įde­dame drus­kos ir ver­dame maž­daug 40–50 min pri­klau­so­mai nuo kruopų ir jų išb­rin­kimo. Per tą laiką van­duo turi nuga­ruoti ir kruo­pos išvirti — pasi­da­ryti minkš­tos. Jei van­dens pri­trūktų, o kruo­pos dar nebūtų išvi­ru­sios — tie­siog jo įpil­kite ir vir­kite toliau. Kol košė verda nusku­tame ir smul­kia tarka sutar­kuo­jame bulves. Nepamirštame karts nuo karto pamai­šyti košę. Po 40 min para­gau­jame košės.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Jei kruo­pos jau pakan­ka­mai minkš­tos, o van­duo jau beveik nuga­ra­vęs, supi­lame į puodą tar­kius ir gerai viską išmai­šome. Ant silp­nos ugnies paver­dame dar kokį 10 min, nepa­mirš­tame pamai­šyti. Dabar supi­lame pieną, viską gerai išmai­šome, paver­dame dar pora minu­čių ir dedame košę į lėkš­tes. Kol verda košė pasi­da­rome mirkalą.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Pake­pi­name šoninę ir/ar laši­nu­kus. Kai gerai juos paspir­gi­name ten pat pake­pi­name smul­kintą svo­gūną. Jei trūksta rei­balų įpi­lame tru­putį alie­jaus. Pake­pus svo­gū­nui į kep­tuvę dedame mil­tus ir viską gerai išmaišome.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Kai tik išmai­šome iškart pilame pieną. Kai­ti­name mai­šy­dami kol pada­žas sutirš­tės. Pagal skonį įbe­riame drus­kos ir pipirų.

Ska­naus!

Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis