Receptas savaitgaliui: be lukšto virti kiaušiniai

Taigi, norite pus­ry­čių kaip aukš­čiau­sios kla­sės res­to­rane? Siūlome du meto­dus kaip kiau­ši­nius išvirti be lukšto.

1 būdas. Šis būdas man atrodo sudė­tin­gas, nes kiau­ši­niai gali ir nepavykti. Jam rei­kia kant­ry­bės ir sėkmės.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Paimam didesnį puodą, kuriame užvi­ri­name van­denį. Įpi­lame kelis šaukš­tus acto. Kiau­šinį perkeliame į kavos puo­delį, svarbu nesu­ga­dinti try­nio. Van­duo turi būti beveik verdantis. Pasie­kus tokią sta­diją, van­denį rei­kia pra­dėti mai­šyti šaukštu taip, kad vidu­ryje susi­da­rytų sūku­riu­kas. Kiau­šinį iš puo­de­lio pilame atsar­giai tie­siai į tą sūku­riuką. Kiau­ši­nio bal­ty­mai turėtų apsi­vyti trynį, dalis jų liks plu­dū­riuoti van­dens pavir­šiuje, tad nenu­steb­kite. Galima šaukštu mėginti dar pafor­muoti kiau­šinį, kad pavyktų gra­žes­nis. Ver­dame 3 minu­tes, jei mėgs­tame minkštą kiau­šinį, 4–5 — vidutinį.

kasuvalgyti.lt

Šį kartą, man kiau­ši­nis pavyko. Šio būdo minu­sas, kad vienu metu išeis virti tik vieną kiau­šinį (nors esu matęs, kad į vieną puodą supila ir kelis).

2 būdas. Šis būdas yra labai papras­tas. Taigi, paimame mais­ti­nės plė­ve­lės ir klo­jame ją į puo­delį. Ant plė­ve­lės užla­ši­name lašelį alie­jaus ir pirštu ište­pame plėvelę.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Čia tam, kad išvi­ręs kiau­ši­nis nepri­liptų prie plė­ve­lės ir būtų gra­žus ir lygus. Išku­lame kiau­šinį ir plė­velę užspau­džiame. Dedame į ver­dantį van­denį ir ver­dame 3–4 minu­tes, jei mėgs­tame minkš­tai ir 4–5 — vidu­ti­niš­kai. Į puodą vienu metu galima dėti kiek tik norite kiau­ši­nių. Bai­gus virti, kiau­šinį išimame iš van­dens ir po to iš plėvelės.

kasuvalgyti.lt

Taip virtą kiau­šinį dedame ant bal­tos duo­nos rie­kės ir val­gome su majo­nezu. Skanaus!

Šaltinis: Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis