Savaitgalio nuodėmė: labai šokoladinis pyragas

Nuo šiol keletą kartų per mėnesį dalinsimės blogerio Kasuvalgyti.lt receptais. Komentaruose lauksime įspūdžių, ar Jums patiko šis receptas!

Labai ska­nus, labai sal­dus ir rie­bus — labai šoko­la­di­nis pyra­gas, kuris ori­gi­na­liai vadi­nasi — Bel­giškas šoko­la­di­nis pyra­gas. Tikiu, kad dau­ge­lis tokį ar labai panašų pyragą esate kepę ar bent ragavę, o aš pirmąkart jo para­ga­vau prieš gerą mėnesį. Receptu pasi­da­lino pus­bro­lis, kuris šiuos pyra­gus kiek­vieną dieną kepa vie­name Kopen­ha­gos res­to­ranų. Pyra­gas ne tik ska­nus, bet ir labai papras­tai iške­pa­mas. 

Beje, labai sun­ku buvo atrasti juodojo šoko­lado (kur kak­a­vos dau­giau nei 70 proc.). Pasi­sekė rasti tik ket­vir­toje par­duo­tu­vėje. Nesu­prantu, kodėl jo niekas nebe­turi? Todėl, kai radau šoko­ladą su 85 proc. kak­a­vos, iškart nusi­pir­kau 1 kg.

300 gr. juodo šoko­lado (kuo dau­giau kakavos);
300 gr. sviesto;
300 gr. cukraus;
1 v.š. miltų;
6 kiau­ši­niai.

Imam dubenį ir į jį sude­dame sviestą ir šoko­ladą. Dubenį dedame ant ver­dan­čio van­dens ir mai­šy­dami tirp­dome. Kol tirps šoko­la­das su sviestu atski­riame kiau­ši­nių try­nius nuo baltymų.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Į try­nius dedame mil­tus ir gerai išmai­šome. Jau ištirpo svies­tas su šoko­ladu. Dedame į masę cukrų ir mai­šome, kol cuk­rus ištirps (o gal galima cukrų tir­pinti kartu su sviestu iš šoko­ladu???). Kol mai­šy­sime cukrų išpla­kime bal­ty­mus. Bal­ty­mus rei­kia plakti, kol jie pasi­da­rys stan­dūs ir purūs.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Į šoko­lado masę sude­dame išmai­šy­tus su mil­tais try­nius. Išmai­šome. Sude­dame išplak­tus bal­ty­mus ir vėl viską gerai išmai­šome. (SVARBU: pilant try­nius ir bal­ty­mus į šoko­lado masę įsi­ti­kin­kite, kad masė nėra karšta). Viską sude­dame į kepimo formą, išteptą sviestu, ir dedame į iki 150 laips­nių įkai­tintą orkaitę ir kepame apie 1 valandą. Atvė­si­name ir atšal­dome šaldytuve.

kasuvalgyti.lt

kasuvalgyti.lt

Ypa­tin­gai skanu su ledų kokteiliu.

kasuvalgyti.lt

Ska­naus!

Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis