Pirštukus apsilaižysite: saldžiai kepti burokai

Patys ska­niausi buro­kė­liai yra kepti! Ver­dant buroką vis­kas yra aišku, bet kepant vyksta visai kito­kia che­mija. Kep­dami buro­kai yra vei­kiami aukšta (~200 laips­nių) tem­pe­ra­tūra, todėl juose esan­tys cuk­rai (ne cuk­rus, o cuk­rai) kara­me­li­zuo­jasi, todėl iškepę buro­kai turi visai kitokį, daug įvai­resnį ir kva­pesnį skonį. O iškepti buro­kus taip pat lengva, kaip ir išvirti, terei­kia juos uždengti folija ir kepti orkai­tėje apie 1–2 valan­das – pri­klau­so­mai nuo burokų didumo ir švie­žumo. Taip iškepti buro­kai tiks ir vieni, kaip užkan­dis prie tam­saus alaus, ir kaip gar­ny­ras prie jau­tie­nos, žvė­rie­nos, dar­žo­vių patiekalų.

Reikės:

3–4 nela­bai dideli švie­žūs burokai;

100ml bal­za­mi­nio acto;

3 a.š. rudojo cukraus.

Gerai nuplau­kite buro­kus, nupjau­kite lapus, nesku­s­kite. Sudė­kite juos į skardą, kurioje kep­site, api­purš­kite alie­jumi, pabars­ty­kite druska, užden­kite dang­čiu arba folija ir dėkite į 200 laips­nių karš­čio orkaitę.


kasuvalgyti.lt

Ten buro­kė­lius kep­kite 1–2 valan­das (pri­klauso nuo dydžio, manieji kepė apie 1,5 valan­dos). Kaip žinoti ar buro­kas jau iške­pęs? Paim­kite medini krapš­tuką ir dur­kite per buroko vidurį. Krapš­tu­kas su nedi­de­liu pasi­prie­ši­nimu turėtų sulįsti (nesi­ti­kė­kite, tokio minkš­tumo, kaip kad yra su bulve). Iškep­tus buro­kus išim­kite, padė­kite papras­tai, kad atvėstų.

kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt
kasuvalgyti.lt

Kaip tik iškeps buro­kai, paim­kite kep­tuvę, ar nedi­delį puodą, supil­kite ten actą, sudė­kite cukrų, viską kai­tin­kite ant stip­rios ugnies, kol pasi­da­rys tirš­tas, sals­te­lė­jęs sirupas.

kasuvalgyti.lt


kasuvalgyti.lt

Nulu­p­kite buro­kus (jie nusilups labai leng­vai) ir supjaus­ty­kite vieno kąs­nio dydžio gaba­lė­liais. Sudė­kite į dubenį, api­pil­kite gautu bal­za­miko sirupu ir uždė­kite keletą sutrintų pipirų. Pui­kiai tiks kaip užkan­dis prie tam­saus alaus. Taip pat tiks prie troš­kin­tos ar kep­tos jau­tie­nos su ar be bul­vių koše. Ska­naus!


Šaltinis: Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis