Savaitgalio pasilepinimas: suktinis lavaše

Grei­tu­kas sve­čiams. Žinoma, maisto blo­ge­rių šis recep­tas visai nenu­ste­bins, bet gal atsi­ras tokių, kuriems tai pasi­ro­dys negir­dėta, nema­tyta, neska­nauta. Labai tina­kan­tis daly­kas pavai­šinti neti­kėtą sve­čią arba patiems sunau­doti mėsos ir dar­žo­vių liku­čius. Ir šįkart namie buvo kokie 200 g faršo, iš kurio nieko nor­ma­laus nepa­da­rysi, buvo viso­kių dar­žo­vių, ir buvo sve­tys, ir nebuvo laiko. Trūko tik lavašo, kurį rei­kėjo nupirkti parduovėje. Užtruk­site 15 min.

Reikės:

200 g faršo;
1 dide­lis lavašas;
100 g sūrio;
5 salotų lapai;
2 nedi­deli pomidorai;
treč­da­lis ilgo agurko;
sv­ogūno laišku;
majo­nezo;
prie­sko­nių.

Su druska ir pipi­rais pake­pi­name faršą. Ant stalo klo­jame ilgą gabalą foli­jos (ilgesnį negu lavašą), ant jos klo­jame lavašą.

Lavašą pate­pame majo­nezu arba majo­ne­zi­niu padažu, užklo­jam salotų lapais. Per lavašo vidurį pabe­riam keptą faršą. Ant vir­šaus toly­giai paskirs­tom smul­kiai pjaus­tytą pomi­dorą, per buro­kinę tarką tar­kuotą agurką. Užbe­riame prie­sko­ni­nių žole­lių, tar­kuoto sūrio.

Lavašas
Lavašas
kasuvalgyti.lt

Lavašą suvy­nio­jame išil­gai ir susu­kam į apa­čioje buvu­sią foliją. Dedame į 180 laips­nių orkaitę 15 minu­čių. Iškeptą suk­tinį supjaus­tome į tiek dalių, kiek rei­kia por­cijų ir valgome. Skanaus!

Kasuvalgyti.lt

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis