Ar reikalingas leidimas statyti nesudėtingą statinį?

Į šį klausimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pernai daugiau kaip dviem šimtams šalies gyventojų atsakė teigiamai, surašiusi savavališkos statybos aktus. Nesudėtingų statinių skaičius savavališkų statybų statistikoje sudaro didžiausią dalį, palyginti su kitų kategorijų statiniais. Tokia situacija liudija, kad laiku nepasidomima, kokie reikalavimai taikomi kad ir nedidelio statinio konkrečioje teritorijoje statybos atveju.

Pavasaris ir vasara – tas metų laikas, kai pradedama dairytis, kur būtų galima pasistatyti ūkio reikmėms skirtą pastatą, stoginę ar apsitverti savo valdą tvora. Kad įgyvendinant sumanymą netektų nusivilti dėl nelauktų pasekmių, VTPSI pataria pasikonsultuoti su specialistais arba patiems susipažinti su statybos techninių reglamentų (STR) nuostatomis, paskelbtais atsakymais į dažnai užduodamus klausimus. Norint įsitikinti, kad statinys tikrai priskirtinas nesudėtingiems, reikėtų atsiversti STR „Nesudėtingi statiniai“. Atvejai, kada reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) – rašytinis pritarimas statinio projektui – išvardyti STR „Statybą leidžiantys dokumentai“.

Kai SLD privalomas, turi būti parengtas statybos rūšį atitinkantis nesudėtingo statinio projektas – supaprastintas statybos projektas, supaprastintas rekonstravimo projektas, kapitalinio remonto aprašas, paprastojo remonto aprašas arba pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas.

Neprivaloma rengti projektą ir gauti SLD, pavyzdžiui, norint kaime pasistatyti naują ar rekonstruoti nesudėtingą statinį – iki 80 kv.m. bendrojo ploto ir ne didesnio kaip 8,5 m aukščio gyvenamąjį namą ar ūkinį pastatą. Tik tuo atveju, jei tokį II grupės nesudėtingą statinį numatoma statyti konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, reikalingas rašytinis pritarimas supaprastintam statybos ar rekonstravimo projektui. Tiek kaime, tiek ir mieste planuojamo statyti pastato, kurio plotas iki 50 kv. m, o aukštis ne didesnis kaip 5 m, SLD reikėtų pasirūpinti tik tuomet, jei tai būtų kultūros paveldo objekto teritorija ar kultūros paveldo vietovė.

Tokios pat taisyklės taikomos ir nesudėtingų inžinerinių statinių – inžinerinių tinklų, įvairių užtvarų, atraminių sienučių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių paviršinio vandens telkiniuose ir kitų inžinerinių statinių – statybai.

Shutterstock nuotr.

Bet kuris statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Negali būti pabloginta kitų statinių esama techninė būklė, užkirsta galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais.

Tais atvejais, kai neprivalomas rašytinis pritarimas nesudėtingo statinio projektui, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, SLD yra šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai. Statant valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinį sutikimą ar susitarimą, o bendrąja daline nuosavybe valdomame sklype – bendraturčio (-ių) sutikimą.

Dažniausiai statytojams iškyla problemų bendraujant su kaimynais ar valstybės institucijomis dėl to, kad nesilaikoma reglamentuoto minimalaus statinio atstumo iki sklypo ribų ar pažeidžiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Kai pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, būtini jų rašytiniai sutikimai. Jeigu jie per vienus metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui, statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų, tokie sutikimai jau neprivalomi.

Ši nuostata netaikoma tik statybos valstybinėje žemėje atveju. Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą dienos. Taigi, informaciją apie žemės sklypo naudojimo paskirtį, taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas galima sužinoti gavus aktualų šio registro išrašą su žemės sklypo duomenimis.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis