Už pažeidimus – didesnės sankcijos, atsakingiems statytojams – platesnės galimybės

Birželio pabaigoje Seime priimti Aplinkos ministerijos pateikti Statybos įstatymo pakeitimai. Naujomis nuostatomis griežtinama atsakomybė už pažeidimus, tačiau statytojams bus sudarytos palankesnės sąlygos ir naujos galimybės sutrumpinti projektavimo, statybos užbaigimo procedūras.

Dabar galiojančiame Statybos įstatyme nustatyta, kad statinio projektas visais atvejais rengiamas, be kitko, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais. Kadangi šie reikalavimai yra rinkinys nuorodų į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus, numatyta liberalizuoti ir iš esmės paspartinti statinio projekto rengimo procedūras. Projektuotojas pats galės nuspręsti, ar jam reikalingi specialieji reikalavimai statinio projektui parengti. Be to, kai įstatyme nurodytais atvejais projektuotojai privalo informuoti visuomenę apie projektinius pasiūlymus, statytojas (užsakovas) galės kreiptis į savivaldybės administraciją su vienu prašymu – pritarti projektiniams pasiūlymams ir išduoti specialiuosius reikalavimus (jeigu jam jų reikia). Sujungus abi šias procedūras, sutrumpės projektavimo procesas.

Nustatoma alternatyvi galimybė ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) statybos užbaigimo procedūras atlikti per privatų sektorių. Tokią paslaugą teiks šiai konkrečiai veiklai atestuotos įmonės, atlikdamos pastatyto statinio ekspertizę. Statytojas pats galės pasirinkti, ar jis nori statybą užbaigti per valstybinį sektorių, ar per privatų. Taip pat numatyta daugiau atvejų, kai ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą galima užbaigti surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, o ne statybos užbaigimo aktą, o ir dėl statybos užbaigimo akto išdavimo bus galima kreiptis į tokią veiklą galinčius vykdyti privačius subjektus – aplinkos ministras patvirtins tokių statinių sąrašus.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą nereikės tvirtinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), jeigu Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka bus atlikta statinio ekspertizė. Siekiant skatinti teisėtą ir atsakingą statybos užbaigimo paslaugas teiksiančių subjektų veiklą, bus taikomos griežtos sankcijos šiems asmenims už pažeidimus, numatant atestatų (ar teisės pripažinimo dokumento) galiojimo sustabdymą, o už pakartotinus pažeidimus – jų panaikinimą.

Siekiant geresnės statybų kokybės ir griežtesnės statybos dalyvių atsakomybės, taps privaloma neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestacija (iki šiol kvalifikacijos atestatas buvo privalomas tik dalyvaujant ypatingųjų statinių statyboje). Nustatomos ir naujos atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo aplinkybės. Pavyzdžiui, atestato galiojimas sustabdomas 6 mėnesiams, kai nustatoma, kad jo turėtojas nevykdo valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų ar pagal nustatytus reikalavimus netobulino kvalifikacijos ir po atestavimą atliekančios organizacijos įspėjimo nepateikė kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų.

Asmenims, norintiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, pakaks vieno kvalifikacijos atestato, vietoje šiuo metu reikalaujamų dviejų. Tai užtikrina kartu su Statybos įstatymu suderintos ir priimtos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisos.

Netenkinančios savavališkų statybų mažėjimo tendencijos paskatino ieškoti veiksmingesnių priemonių – jau anksčiau pritarta siūlymui padidinti baudos už savavališką statinių statybą, įmokas už tokių statybų įteisinimą. Savavaliautojams nuo sankcijų nepavyks išsisukti ir tais atvejais, kai statybos valstybinės priežiūros pareigūnai dar nesurašę savavališkos statybos akto. Tokiam statytojui savivaldybės administracijos paprašius išduoti statybą leidžiantį dokumentą, ši institucija, turėdama informacijos apie be būtinų dokumentų statomą statinį, turės teisę pareikalauti sumokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą. Be to, visada su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą privalomai turės būti teikiamas dokumentas, įrodantis rinkliavos už prašomą suteikti paslaugą sumokėjimą.

Statybos įstatyme numatyta, kad statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinė atsakomybė, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai ir civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, t. y. įsigaliojus šiam įstatymo pakeitimui, statybos dalyviai turės apsidrausti ne tik civilinės atsakomybės draudimu, kaip buvo iki šiol, bet bus draudžiami ir statybos darbai. Šie pakeitimai turi pilnai apsaugoti statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesus statybos metu.

Siekiant apsaugoti statytojus (užsakovus) ir nekilnojamojo turto pirkėjus statinio garantiniu laikotarpiu, naujame teisiniame reguliavime numatomas nekilnojamojo turto vystytojo ir rangovo įsipareigojimų užtikrinimas. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 2 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Nekilnojamojo turto vystytojo ir rangovo nemokumo ar bankroto atveju garantinių prievolių įvykdymo, numatyto Statybos įstatyme ir Civiliniame kodekse, užtikrinimas užtikrins dėl rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per trejus garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui) ar statinio (jo dalies) įgijėjui.Ši suma galės būti garantuojama draudimu, banko garantija, mokėjimo už statybą atidėjimu ir kitais būdais. Minėtas reikalavimas nepakeičia tiesioginių rangovo garantinių įsipareigojimų prieš statytoja (užsakovą), bet sukuria papildomą galutinio statinio naudotojo interesų apsaugą.

Turėtų paspartėti ir savavališkų statybų padarinių šalinimo procesas, įsigaliojus įstatymų nuostatoms. VTPSI privalomasis nurodymas turės vykdomojo dokumento galią. Statytojui nevykdant privalomojo nurodymo, šis būtų tiesiogiai perduotas antstoliui vykdyti priverstinai. Jeigu privalomuoju nurodymu asmuo įpareigojamas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, jame nurodoma, kad VTPSI turi teisę tai atlikti asmens lėšomis, jam per nustatytą terminą neįvykdžius privalomojo nurodymo. Be to, už šio nurodymo nevykdymą teismas galės skirti iki 289 eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

Griežtinama juridinių asmenų administracinė atsakomybė už savavališką statybą. Pavyzdžiui, už naujo ypatingo statinio savavališką statybą grėstų bauda nuo 8 iki 30 tūkstančių eurų (dabar – nuo 7 240 iki 14 481), o už tokius pačius veiksmus jau baustam asmeniui – iki 50 tūkstančių eurų (dabar – iki 21 721). Nustatytas daug ilgesnis nuobaudos skyrimo terminas neleis pažeidėjams išvengti atsakomybės, kaip kad iki šiol dažnai būdavo, nesunkiai įrodant, jog savavališka statyba vykdyta anksčiau nei prieš pusmetį.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis