Tai gali būti rizikinga: būsto nuomos su išpirkimu paslauga

Lietuvos bankas įvertino būsto nuomos su išpirkimu paslaugą, kai paslaugos teikėjas (dažniausiai statybos bendrovė) suteikia klientams galimybę pasibaigus nuomos sutarties terminui įsigyti nuomojamą būstą ir nuomos įmokas įskaito į būsto kainą. Tokie nuomos santykiai nepatenka į Lietuvos banko reguliavimo sritį, tačiau ši paslauga vartotojui gali kelti reikšmingų rizikų. Todėl Lietuvos bankas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, atkreipdamas dėmesį į paslaugos vartotojui galinčias kilti rizikas.

Lietuvos bankas Atsakingojo skolinimo nuostatais (ASN) šiuo metu reguliuoja tik kredito įstaigų veiklą teikiant būsto paskolas klientams. Lietuvos banko nuomone, teikiant būsto nuomos su išpirkimu paslaugą, ASN reikalavimai nebūtų pažeidžiami, jei būtų tenkinamos dvi pagrindinės sąlygos:

1. Neturi būti jokio išankstinio kredito įstaigos įsipareigojimo suteikti paskolą nuomojamam būstui įsigyti, t. y. neturi būti jokių išankstinių susitarimų tarp nuomininko ar nuomotojo ir kredito įstaigos dėl paskolos nuomojamam būstui įsigyti.

2. ASN numatytas minimalus reikalaujamas pradinis įnašas gali būti sumokėtas kaip nuomos mokestis, tačiau prieš suteikdama paskolą būstui įsigyti kredito įstaiga turi įvertinti atitiktį ASN reikalavimams. Kredito įstaiga privalo įsitikinti, kad visos nuomos įmokos yra sumokėtos iš nuosavų kliento lėšų ir atsižvelgti į aktualią turto vertę, nustatytą pagal pakartotinai atliktą turto vertinimą nuomos termino pabaigoje.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį į tai, kad toks pradinio įnašo kaupimo būdas gali kelti reikšmingų rizikų, kad norimo būsto nepavyks įsigyti. Šioms rizikoms pasitvirtinus, klientai gali prarasti sumokėtas nuomos įmokas, kurios buvo skirtos pradiniam įnašui sukaupti, jei nuomos sutartis nenumato kitaip. Rizikos priklauso nuo sudaromos sutarties, tačiau Lietuvos bankas išskiria kelias labiausiai tikėtinas.

Kredito neteikimo rizika pasikeitus vartotojo finansinei padėčiai. Vartotojo finansinė padėtis gali iš esmės pasikeisti nuomos laikotarpiu. Atėjus laikui pirkti būstą, finansinė padėtis gali nebetenkinti kredito įstaigos reikalavimų, taikomų besiskolinantiems būstui įsigyti.

Kredito neteikimo rizika pasikeitus ASN, kredito įstaigų reguliavimui ar kitam teisiniam reglamentavimui. Kliento mokumas, maksimalus paskolos mėnesinės įmokos ir mėnesinių pajamų santykis bei reikiama minimali pradinio įnašo suma yra preliminariai įvertinami remiantis nuomos sutarties sudarymo metu taikomu reguliavimu ir atsižvelgiant į kliento finansinę padėtį, tačiau kredito įstaiga sprendimą dėl paskolos priimtų tik pasibaigus nuomos laikotarpiui. Nuomos laikotarpiu taikomos finansavimo sąlygos gali gerokai pasikeisti ir būstą įsigyti klientui gali tapti nebeįmanoma.

Būsto kainų pasikeitimo rizika. Nuomos laikotarpiu pasikeitus nuomojamo būsto kainai (jai padidėjus ar sumažėjus), priklausomai nuo sutarties sąlygų, vartotojui gali tekti įmokėti daugiau nuosavų lėšų, nei planuota nuomos laikotarpio pradžioje. Dėl to vartotojas gali būti finansiškai nepajėgus įpirkti nuomotą būstą.

Papildomos rizikos. Vartotojui gali kilti ir kitų su kreditavimo sąlygomis, būsto kainomis ar reguliacine aplinka nesusijusių rizikų, todėl rekomenduojama atidžiai įvertinti visas sudaromų sutarčių sąlygas. Tokios papildomos rizikos, pavyzdžiui, gali būti susijusios su nuomotojo finansinės būklės pablogėjimu arba paslaugos teikėjo piktnaudžiavimu nuomos sutarties nutraukimo teise.

Atsižvelgdamas į galimas rizikas vartotojams, Lietuvos bankas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir atkreipė dėmesį į paslaugos vartotojui galinčias kilti rizikas. Lietuvos banko vertinimu, kredito įstaigos turėtų informuoti klientus, ketinančius pasinaudoti būsto nuomos su išpirkimu paslauga, apie su šia paslauga susijusias rizikas.

Savo ruožtu Lietuvos bankas ketina stebėti šios paslaugos plėtrą, jos teikimo praktiką bei poveikį būsto rinkai. Išaiškėjus nepageidaujamoms makroprudencinėms rizikoms, Lietuvos bankas gali inicijuoti atitinkamas su šia paslauga susijusias priemones.

Lietuvos banko pateikiamas bendras paslaugos vertinimas nėra paremtas konkretaus paslaugos teikėjo teikiamos paslaugos ypatybėmis. Ši nuomonė negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas ar Lietuvos banko sprendimas konkrečiu atveju. Išsamus vertinimas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis