Kaip tvarkyti asbesto atliekas ir kur dėti seną šiferį?

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus.

Jie patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 116-4342).

Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 (Žin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad savivaldybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 30 straipsniu, turi įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, kuriose gyventojai galėtų palikti buityje susidariusias didelių gabaritų atliekas (statybos ir griovimo, buitinės technikos, buities pavojingas ir kt. atliekas).

Tuo atveju, jei įrengti aikštelę nėra galimybės, savivaldybės privalo aprūpinti kitomis atliekų surinkimo priemonėmis. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, kurios surenka asbesto atliekas ir įmonių, kurios tvarko asbesto atliekas, sąrašas skelbiamas Aplinkos ministerijos tinklalapyje ČIA.

Kokias atliekas ir kaip galima sudeginti?

Deginant atliekas turi būti vadovaujamasi Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699. Šiame teisės akte yra nustatytos į aplinkos orą išmetamų teršalų, susidarančių deginant atliekas bendro deginimo įrenginiuose, ribinės vertės. Atliekų deginimas, neatitinkantis Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose nustatytų reikalavimų, gali būti laikomas aplinkai ir visuomenės sveikatai nesaugiu.

Atliekų deginimo įrenginyje deginant medienos atliekas Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai taikomi tuo atveju, kai šios atliekos yra apdorotos medienos konservantais arba padengtos gruntu ar dažais ir dėl to gali būti užterštos halogenintais organiniais junginiais ar sunkiaisiais metalais. Deginant medienos drožlių plokščių ar medienos plaušo plokščių atliekas, kurios nėra apdorotos ar padengtos minėtomis medžiagomis, galima vadovautis aplinkos ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais iš kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų normas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, atliekų turėtojas teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats.

Atliekų tvarkymo įstatymas netaikomas šiaudams ir kitoms gamtinėms nepavojingoms žemės ūkio ar miškininkystės medžiagoms, naudojamoms ūkininkaujant, vykdant miškininkystės veiklą arba gaminant energiją iš šios biomasės procesais arba būdais, kurie nedaro žalos aplinkai ar nekelia grėsmės žmogaus sveikatai. Tačiau reikia atsiminti, kad šiuo atveju galioja aplinkos ministro reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informaciją.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis