Lietuvių vertinamų skrylių receptas

(1)

Užtruk­site ~30 min. Labai mano mėgs­tami mil­ti­niai skry­liai. Recep­tas papras­tas. Ilgai netruk­site, ska­niai, sočiai ir svei­kai paval­gy­site. Skry­liai gali būti val­gomi su uogiene, su grie­tine, su spir­gu­čių padažu arba su mir­kalu. Man ska­niau­siai ir aš visa­dos val­gau būtent taip — su mir­kalu, taip pat siū­lau ir jums.

3 por­ci­jos:

1 kiau­ši­nis;

1 stik­linė vandens;

~3 stik­li­nės miltų;

mir­ka­las.


Išpla­kame kiaušinį. Į pla­kinį pilame van­dens, dedame žiupsnį drus­kos, ir sude­dam mil­tus — pra­džioje dedame 2 stik­li­nes, o po to po tru­putį dedame mil­tus, kol tešla nebe­lips prie rankų. Išmin­kome tešlą. Gautą tešlą pada­li­name į tris dalis.


Iško­čio­jame vieną dalį. Teš­los sto­ris neturi būti nei plo­nas, nei labai sto­ras, gal kokie 4–5 mm. Iško­čiotą blyną supjaus­tome rom­bukais. Grei­čiau­siai tai atlik­site su apva­liu picos pjaus­tymo įran­kiu. Skry­lius ver­dame pasū­dy­tame van­de­nyje ~7 min (pri­klau­sys kaip iško­čio­site tešlą; skry­lius dėkite į ver­dantį vandenį).


kasuvalgyti.lt


Val­gome su mir­kalu arba kitais prie­dais. Skanaus!

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis