Statomės namą: ar būtinas projektas?

 (20)
Statinio projektas – viena iš svarbiausių statybų proceso dalių, kurioje, atsižvelgiant į normatyvinius teisės aktus, pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai. Būtent pagal šiuos sprendinius yra įteisinama, t.y. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir vykdoma statyba.
Statomės namą: ar būtinas projektas?
© Fotolia nuotr.

Akivaizdu, kad statybos įteisinti nei juo labiau vykdyti be statinio projekto negalima. Žinoma, ir čia gali būti išimčių, tad pasiaiškinkime, ar visada reikalingas statinio projektas, nuo ko priklauso jo sudėtingumas, koks jo ryšys su statybą leidžiančiu dokumentu.

Statybą leidžiantis dokumentas (ar tai būtų statybos leidimas, ar rašytinis pritarimas) išduodamas tik parengus ir suderinus atitinkamą statinio projektą. Taigi, statinio projektas yra neišvengiamas norint gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statinio projekto sudėtingumas priklauso nuo statinio kategorijos ir nuo statybos rūšies. Statiniai pagal kategorijas skirstomi į ypatingus, neypatingus ir nesudėtingus, pastarieji dar priskiriamai I arba II grupei.

Išskiriamos šios statybos rūšys – nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis statinio remontas, statinio griovimas. Kuo statinio kategorija aukštesnė, o statybos rūšis sudėtingesnė, tuo ir rengiamas statinio projektas bus sudėtingesnis, ir atvirkščiai – paprastesnei statybai projekto sudėtis bus mažesnė, o pats projektas – paprastesnis.

Kalbant apie statybos rūšis, dažnam turbūt yra aiški sąvoka „nauja statyba“, tačiau kas yra rekonstrukcija ir kuo ji skiriasi nuo kapitalinio remonto – jau šiek tiek painiau. Rekonstrukcija, remiantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, vadinamas statinio laikančiųjų konstrukcijų perstatymas, kuomet keičiami statinio išoriniai matmenys, o kapitalinis remonto tikslas – perstatyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorinių matmenų. Šiuos niuansus svarbu žinoti, pasirenkant tinkamą statybos rūšį atliekamiems statybos darbams.

Projektas gali būti vykdomas vienu arba keliais etapais. Techninis projektas – tai pirmasis ir pagrindinis projekto rengimo etapas, o darbo projektas – tai antrasis etapas, pratęsiantis techninį projektą, jame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal jį atliekami statybos darbai. Projektas, sujungiantis techninį ir darbo projektus, vadinamas techniniu darbo projektu. Supaprastintas projektas taip pat yra jungtinis projektas. Vadovaujantis šiais dokumentais, pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai. Projekto etapų rengimą nustato STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ II skirsnis. Statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas rengiamas dviem etapais – techninis projektas ir darbo projektas – taikant viešųjų pirkimų įstatymą, kai rangovas parenkamas pagal techninį projektą, arba statytojui pageidaujant. Visais kitais atvejais projektai rengiami vienu etapu – t. y. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninis darbo projektas, supaprastintas projektas, tipinis statinio techninis darbo projektas, pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas, vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus nesudėtingus) techninis darbo projektas.

Statinio projektą sudaro atskiros dalys, kuriose pateikiami tam tikros techninės srities – architektūros, konstrukcijų, susisiekimo, elektrotechnikos ir kt. – projektiniai sprendiniai. Kiekvienu atveju projekto dalių sudėtis yra nustatoma atskirai, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, tam, kad projekto apimtis ir detalumas būtų pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statybos kainai nustatyti bei statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Ruošiant projektą būtina pasirūpinti ir tam tikrais projekto rengimo dokumentais: projektiniais pasiūlymais, technine užduotimi ir pan. Išsami statinio projekto sudėtis yra pateikta statybos techniniame reglamente „Statinio projektavimas“.

Dažnai kyla klausimų, ar reikalingas statybos leidimas ir statinio projektas nesudėtingiems iki 80 kv. m. ploto pastatams. Pagal STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ nuostatas, nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui. Pastarasis teigia, kad rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui, kuris būtent ir rengiamas nesudėtingiems statiniams, privalomas statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje arba statant II grupės nesudėtingą statinį mieste, saugomoje teritorijoje ar kultūros paveldo objekto teritorijoje. Visais kitais atvejais, statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingas, o projektas yra rekomendacinio pobūdžio ir rengiamas nebent paties statytojo pageidavimu. Paminėtinas dar vienas svarbus punktas, susijęs su nesudėtingo statinio statyba ir rekonstravimu. Vykdant pastaruosius statybos darbus neprivaloma parengti supaprastinto projekto – kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius žemės sklypo bendraturčių sutikimus, besiribojančių žemės sklypų savininkų sutikimus, kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti arčiau žemės sklypo ribų, negu numatyta teisės aktuose, arba žemės sklypo savininko sutikimą, kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame žemės sklype.

Rengiant statinio projektą reikia gerai išmanyti teisės aktus ir turėti atitinkamą architektūrinį ar inžinerinį išsilavinimą, o ypatingos kategorijos statiniams – dar ir kvalifikacijos atestatą, todėl projektus rengti dažniausiai patikima šių sričių specialistams. Tačiau, bent jau iš dalies suprasti, kas tai yra statybos projektas, o svarbiausia, kada ir kam jis reikalingas, turėtų kiekvienas žmogus, besiruošiantis statyboms.

Naujienų prenumerata
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

NT patarimai

Pasiruošimas namų remontui: pirmieji žingsniai

Pradedant namų renovacijos projektą, paprastai kiekvienam iš mūsų kylą dvejonės, sustiprėja nerimo jausmas. Juk yra daugybė sprendimų, kuriuos reikia priimti taip, kad šie tilptų į biudžetą, atspindėtų mūsų norus bei atitiktų gyvenimo būdą. Pateikiame keletą paprastų patarimų, kurie padės namų remontą paversti kiek malonesne patirtimi.

Pats metas atskirti, kas yra ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis statinys

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistams neretai tenka konsultuoti gyventojus statinių priskyrimo tam tikrai kategorijai klausimais. Iš tikrųjų svarbu teisingai nustatyti numatomo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategoriją norint išsiaiškinti, koks projektas turi būti parengtas, kokie reikalavimai keliami projekto vadovui ir kitiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių (STVPS) vadovams. Nuo statinio kategorijos priklauso ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas.

Gyvenamųjų patalpų įrengimas daugiabučio namo palėpėje

Daugiabučių namų butų savininkai, norėdami palėpėse įrengti gyvenamąsias patalpas ir tikėdamiesi išvengti galimų problemų, kreipiasi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos konsultantus. Neišsiaiškinus reikalavimų gali kilti rūpesčių ne tik dėl nepatenkintų kaimynų, bet ir apsilankius pastatų naudojimo ar statybos priežiūrą atliekančioms tarnyboms. Kai pastatas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis, visus veiksmus reikia derinti su bendraturčiais.

Būsto paskola jaunai šeimai. Ar įmanoma gauti valstybės paramą?

Visai neseniai, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, buvo išrinktos trys idėjos šaliai. Nutarta, kad viena iš iniciatyvų, kurią reikia įgyvendinti norint užtikrinti Lietuvos proveržį, – padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą. Tiesa, pirmąjį būstą norinčios įsigyti jaunos šeimos nuo 2015 metų gali tikėtis ir valstybės pagalbos. Tuo naudodamiesi sutuoktiniai vis dažniau kreipiasi į bankus prašydami būsto paskolos. Vis dėlto, norint gauti valstybės paramą, iš pradžių reikia atitikti keliamus reikalavimus, o kartais ir palaukti eilės.

Statybą leidžiantis dokumentas privalomas ir sodo namo atstatymui

„Nusipirkome sodo namelį, pritaikytą gyventi nuolat, o vėliau jame kilo gaisras. Planuojamas šio 62 kv.m statinio atstatymas, bet ant buvusių pamatų planuojama statyti vieno aukšto pastatą, be buvusios mansardos. Darbus atliktų šeimos nariai. Kokių dokumentų reikia?“ – klausia skaitytojas.

Universalusis dizainas – ar žinote, kas tai?

„Kodėl ir Lietuvoje reikia universalaus dizaino? Nes tai yra pagarba visiems ir kiekvienam, – sako Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros vedėjas prof. Marius Šaliamoras. – Kita vertus, skaičiuojantieji greitai suvokia, kad tokia pagarba yra dar ir naudinga, ji apsimoka.“

Energinio naudingumo sertifikato galiojimas – ekspertų rankose

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas privalomas užbaigus naujo pastato ar jo dalies statybą, rekonstravimą, modernizavimą ar kapitalinį remontą. Rekonstravimo, modernizavimo ar kapitalinio remonto darbų, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ar inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina turi sudaryti daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, kuriame stovi pastatas, vertės. Šiais atvejais vykdant statybos užbaigimo procedūrą privaloma pateikti energinio naudingumo sertifikatą.

Ką svarbu žinoti planuojant tverti tvorą

Privačiuose namuose įsikūrusiems gyventojams vis dar kyla klausimų, kaip teisėtai apsitverti tvorą – ar reikia projekto, valstybės institucijų leidimų, kaip nepažeisti kaimyno interesų.

Negyvenamoji veikla gyvenamajame name

Seniai nieko nestebina viename iš daugiabučio butų veikianti kirpykla, odontologijos kabinetas ar krautuvėlė. Ir nauji namai statomi jau projektuose numačius ne tik gyvenamosios paskirties patalpas. Klausimų dažniausiai kyla dėl patalpų ir pastato paskirties, kai viename pastate įsikuria įvairia veikla užsiimantys subjektai. Gyventojai klausia, ar vykdant bet kokią veiklą gyvenamajame name būtina atlikti patalpų ar pastato paskirties keitimo procedūras.

Ekspertas pataria: kodėl verta dairytis namo žiemą?

Būsto pirkimas – svarbus, apgalvotas ir įvairiais kriterijais paremtas žingsnis. Vieni vadovaujasi emocijomis, kiti šaltu protu, treti – pasitelkia profesionalų pagalbą. Tačiau į ką svarbiausia atkreipti dėmesį? Kokie rodikliai gali nulemti sėkmingą sandorį ir kodėl vis tik žiemą perkamas būstas pasiteisina bei atskleidžia perkamo objekto privalumus ir trūkumus?